ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION

15 - 17. 11. 202409:00
YOGIAM, Špitálská 794, Slavkov u Brna

English below

ZOGA MOVEMENT® je originálním konceptem Wojciecha Cackowského. Má za cíl
dosáhnout strukturální integrace a přinést trvalé změny ve fasciálním systému lidského
těla. Je inspirován učením ANATOMY TRAINS ®. Znalosti myofasciálních linií v lidském
těle jsou klíčové pro správné vedení v rámci pohybové praxe i manuální terapie.

Naučíte se:

 • číst a nacházet místa s omezením pohyblivosti měkkých tkání v těle
 • chápat základní myofasciální linie
 • jak dosáhnout volnosti pohybu v aktivitě i odpočinku vůči gravitaci
 • vnímat vektory pohybu a zažijete si ZOGA MOVEMENT® na vlastní kůži
 • využívat a směrovat pohyb i dotek tak, aby přinesl efektivní výsledky
  vaší práce s klienty

Dozvíte se:

 • jak mezi sebou spolupracují jednotlivé fasciální vrstvy
 • jak je tělo přes myofasciání systém propojeno na základě konceptu ANATOMY TRAINS ®
 • jak jednotlivé pozice ovlivňují napětí a pohyblivost měkkých tkání v lidském těle
 • jak vytvořit intervenční strategii založenou na vizuálním posturálním a funkčním
  ohodnocení
 • jak můžete pomoci svým klientům odhalit a odstranit špatné pohybové návyky
 • jak aplikovat pohybové a manuální techniky pro praxi s klienty

Přihlásit se můžete v rezervačním systému studia WWW.YOGIAM.CZ/AKCE nebo e-mailem
na info@yogiam.cz – zde vám také rády odpovíme na dotazy. Přihlášení je možné
do 15. 10. 2024 nebo do naplnění kapacity. Celá částka 699€ (17 490 Kč) se hradí
předem přes rezervační systém. Odhlášení bez poplatku je možné do 15. 10. 2024,
poté storno poplatek činí 80 % z celkové částky.

 

ENGLISH:

ZOGA MOVEMENT® is an original concept by Wojciech Cackowski. Its goal is to achieve structural integration and bring lasting changes in the human fascial system. It is inspired by ANATOMY TRAINS ® learning. Knowledge of myofascial lines in the human body is a key to proper guidance in movement practice and manual therapy too.

For physiotherapists, masseurs, manual therapists, yoga and pilates instructors, personal trainers… for anyone who is interested in movement in wider contexts.

Your new abilities:

 • find and read places with limited mobility of soft tissues in the bodyunderstand basic myofascial lines
 • how to achieve freedom of movement in activity and in rest against gravity
 • perceive movement vectors and you will experience and enjoy ZOGA MOVEMENT® firsthand
 • use and direct movement and touch to produce effective results in work with your clients

  You will learn:

 •  how individual fascial layers work together
 • how the body is connected through the myofascial system based on the concept ANATOMY TRAINS ®
 • how individual positions affect the tension and mobility of soft tissues in the human body
 • how to create the best intervention strategy based on visual postural and functional rating
 • how you can help your clients identify and eliminate bad exercise habits
 • how to apply movement and manual techniques for practice with clients  

  You can sign up in the studio’s reservation system WWW.YOGIAM.CZ/AKCE or
  by e-mail: info@yogiam.cz – we will also be happy to answer all your questions. Application is possible until 15/10/2024 or until capacity is reached. The entire amount of €699 (CZK 17490) is paid in advance through the reservation system. Free cancellation is possible until 15 October 2024, after that, the cancellation fee is 80% of the total amount.

ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION